Solab Entreprenad i Östergötland AB

Östergötlands län

Information

Solab Entreprenad i Östergötland AB är ett av många bolag som finns i Linköping. Det är nämligen den kommunen som Solab Entreprenad i Östergötland AB finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Solab Entreprenad i Östergötland AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 2000-03-14.

Solab Entreprenad i Östergötland AB som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1999-11-23. Men sedan 2000-03-27 så har Solab Entreprenad i Östergötland AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Finnög. 11, 582 78, Linköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Solab Entreprenad i Östergötland AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 013-397076.

Linköping arbetar för att bolag som Solab Entreprenad i Östergötland AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Solab Entreprenad i Östergötland AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Östergötlands län.

Bolaget skall bedriva entreprenad- och konsultverksamhet avseende park-, mark-, lantbruks- och bioenergianläggningar, förvaltning av jordbruksfastighet och värdepappershantering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Solab Entreprenad i Östergötland AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Solab Entreprenad i Östergötland AB och det är följande personer, Gunnarsson, Ulf Tore Peter som är född 1969 och har titeln VD, Gunnarsson, Ulf Tore Peter som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Anders Reino som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Ferm, Lisa Maria som är född 1980 och har titeln Suppleant, von der Geest, Berit Margit Anette som är född 1962 och har titeln Suppleant, Andersson, Jan William Harry som är född 1953 och har titeln Revisor.Svärdsén Nordström, Ylva I M som är född 1960 och har titeln Revisorssuppleant, Revision Östergyllen AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Solab Entreprenad i Östergötland AB är 556580-2039.