RA Hus AB

Östergötlands län

Information

RA Hus AB hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Linköping som är den kommunen där RA Hus AB finns. I Linköping så finns det många olika Aktiebolag och i Östergötlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. RA Hus AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket RA Hus AB har haft sedan 1997-01-01. RA Hus AB har funnits sedan och 2009-12-10 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till RA Hus AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Kungsg. 4 B, 582 18, Linköping men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 013-211721.

Linköping arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är RA Hus AB Privat, ej börsnoterat.

RA Hus AB har idag 556496-5621 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för RA Hus AB

Bolaget ska bedriva projektering och byggnation av fastigheter, konsultationer inom bygg och fastighetskonstruktion, konsultationer inom finansiering och övriga ekonomiska frågor. köp och försäljning av produkter och material inom byggnads- och fastighetsbranschen, äga och förvalta fast egendom samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

I RA Hus AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Laukus, Siv Annelie som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Blücher, Karl Roger som är född 1959 och har titeln Suppleant, Brindelid, Mats Carl Gerhard som är född 1958 och har titeln Revisor, Brindelid Revision AB som är född och har titeln Revisor, .