Kustpilen Aktiebolag

Östergötlands län

Information

I Linköping finns det ett Aktiebolag som heter Kustpilen Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar Kustpilen Aktiebolag i Östergötlands län. Linköping är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1990-11-21 så har Kustpilen Aktiebolag varit registrerat. Idag är Kustpilen Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Linköping.

Vill man komma i kontakt med Kustpilen Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Kustpilen Aktiebolag så kan ni göra det på 013-371100.

Bolagets skall värna och utveckla järnvägstrafiken med Kustpilen, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Jägerhök, Irene Ann-Cahtrine som är född 1952 och har titeln Likvidator, Carelind, Laila Linnea Elisabeth som är född 1956 och har titeln Revisor, Gunnarsson, Stig Arne Robert som är född 1950 och har titeln Revisorssuppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas ensam av -likvidatorn .

Kustpilen Aktiebolag har 556412-4609 som sitt organisationsnummer.