Bostadsrättsföreningen Kadetten

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Kadetten är ett företag som finns i Linköping. I Bostadsrättsföreningen Kadetten finns det lite olika personer som är förknippade och det är Brännström, Stig Vanje André som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Anita Siv som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyhammar, Katarina Anna Margareth som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Ottosson, Lars Uno Ingemar som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Wramborg, Ingrid Eva Krestin som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Peter Jan Åke som är född 1966 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kadetten så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Kadetten på telefon 013-103525.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Kadetten av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Kadetten är ett av många företag som finns i Östergötlands län och Linköping arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Kadetten innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Kadetten är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Kadetten så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Kadetten har 769612-5918 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Östergötlands län.