Bostadsrättsföreningen Engelbrekt i Linköping

Östergötlands län

Information

I Linköping finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Engelbrekt i Linköping. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Engelbrekt i Linköping i Östergötlands län. Linköping är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 2003-04-04 så har Bostadsrättsföreningen Engelbrekt i Linköping varit registrerat och sedan 2004-12-16 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Engelbrekt i Linköping och det finns fler bolag som är det i Linköping.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Engelbrekt i Linköping så kan man gör det genom att posta ett brev till Sparreg. 5, 582 21, Linköping. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Engelbrekt i Linköping så kan ni göra det på 013-368665.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Beckman, Thomas Birger Herman som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Icardi, Alf Marco som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristiansson, Nils Sven Gustav som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderström, Pia Marianne som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Eric Örjan som är född 1944 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Engelbrekt i Linköping har 769609-5087 som sitt organisationsnummer.