HSB bostadsrättsförening Fiskmåsen i Linköping

Östergötlands län

Information

722000-1239 är organisationsnummer för företaget HSB bostadsrättsförening Fiskmåsen i Linköping. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB bostadsrättsförening Fiskmåsen i Linköping är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Linköping som är den kommunen som HSB bostadsrättsförening Fiskmåsen i Linköping finns i.

HSB bostadsrättsförening Fiskmåsen i Linköping har varit registrerat sedan 1947-01-22 och det finns flera företag i Östergötlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB bostadsrättsförening Fiskmåsen i Linköping så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB bostadsrättsförening Fiskmåsen i Linköping är och det finns flera bolag i Linköping som också är .

Firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Fiskmåsen i Linköping är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Karl Göran -Johansson, Sven Olov Krister -Jonsson, Lars Inge -Skog, Britt-Lis Christina

Vill ni komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Fiskmåsen i Linköping så kan ni göra det på telefon genom 013-311170 eller genom brev på följande adress:
Ryddalsg. 8 C, 582 48, Linköping

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB bostadsrättsförening Fiskmåsen i Linköping och det är Andersson, Karl Göran som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Berntsson, Sylvia Margareta som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Lillemor Elisabet som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sven Olov Krister som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Lars Inge som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Skog, Britt-Lis Christina som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamotKarlsson, Ann-Helene Elisabeth Viola som är född 1968 och har titeln Suppleant, Ljung, Mikael Georg som är född 1978 och har titeln Suppleant, Petersson, Björn Gillis Martin som är född 1957 och har titeln Suppleant