Bostadsrättsföreningen Fikonträdet

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Fikonträdet är ett bolag som finns i Linköping. I Bostadsrättsföreningen Fikonträdet finns det lite olika personer som är förknippade och det är Boström, John Gunnar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Flygare, Maud Ulla-Britt som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Johannesson, Marie Louise som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydén, Lennart Bengt Åke som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydberg Norman, Hanna K Rebecca som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Lysholm, Jan Fredrik som är född 1981 och har titeln SuppleantNyberg, Karl Johan Julius som är född 1986 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Fikonträdet så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Fikonträdet på telefon 013-121668.

Föreningen skall hava till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva, uppföra, besitta och förvalta bostadshus i Linköping samt att i föreningen tillhöriga hus åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrätt och medlem, som innehar bostadsrätt benämnes bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Fikonträdet av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Fikonträdet är ett av många bolag som finns i Östergötlands län och Linköping arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Fikonträdet innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Fikonträdet är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Fikonträdet så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas var för sig av -Boström, John Gunnar -Flygare, Maud Ulla-Britt

Bostadsrättsföreningen Fikonträdet har 722000-0405 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Östergötlands län.