Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Linköping

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Linköping är ett bolag som finns i Linköping. I Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Linköping finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bunne, Hans Ove som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Isaksson, Hans Axel Gösta som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Nils Karl Anders som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Mielonen, Toivo Tapio som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Ristenfeldt, Dick Thomas som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlson, Ulla Marian som är född 1951 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Linköping så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Linköping på telefon 013-140778.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus belägna i kvarteren Kam- eran 2 och Kabinettet 7 i Linköping upplåta lägenheter åt med- lemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostads- rätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Linköping av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Linköping är ett av många bolag som finns i Östergötlands län och Linköping arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Linköping innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Linköping är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Linköping så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Linköping har 722000-0389 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Östergötlands län.