Föräldrakooperativa förskolan Villervalla T1 ekonomisk förening

Östergötlands län

Information

Föräldrakooperativa förskolan Villervalla T1 ekonomisk förening hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Linköping som är den kommunen där Föräldrakooperativa förskolan Villervalla T1 ekonomisk förening finns. I Linköping så finns det många olika Ekonomisk förening och i Östergötlands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Föräldrakooperativa förskolan Villervalla T1 ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har ej F-skatt. Föräldrakooperativa förskolan Villervalla T1 ekonomisk förening har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Föräldrakooperativa förskolan Villervalla T1 ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Westmansg. 54, 582 16, Linköping men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 013-274201.

Linköping arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler bolag.

Föräldrakooperativa förskolan Villervalla T1 ekonomisk förening har idag 716426-2953 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Lindroth, Siw Anna Charlotta -Ågren, Dan Olof är den som för stunden ansvarar för Föräldrakooperativa förskolan Villervalla T1 ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att i enlighet med avtal med Linköpings kommun driva ett föräldrakooperativt daghem. Dag- hemmet har till uppgift att ta hand om medlemmarnas barn vardagar under dagtid. Föreningen skall tillhandahålla god barnomsorg enligt av föreningsstämman beslutande riktlinjer samt främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Verksamheten bygger på föräldrasamverkan och enligt självkostnadsprincipen.

I Föräldrakooperativa förskolan Villervalla T1 ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Björk, Lars Mårten som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindroth, Siw Anna Charlotta som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandelin, Magnus Börje som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Ågren, Dan Olof som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Green, Linda Elisabeth som är född 1974 och har titeln Suppleant, Schmid Neset, Tina-Simone som är född 1973 och har titeln Suppleant.