Föräldrakooperativet Galaxen - ekonomisk förening

Östergötlands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Linköping och Föräldrakooperativet Galaxen - ekonomisk förening är ett av dem. Östergötlands län är ett stort län där det finns många företag där och Föräldrakooperativet Galaxen - ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Föräldrakooperativet Galaxen - ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Föräldrakooperativet Galaxen - ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 1988-05-06. Det finns flera olika företag i Östergötlands län som är ett stort län. Linköping där företaget finns i jobbar för att företag som Föräldrakooperativet Galaxen - ekonomisk förening ska trivas.

I Linköping så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen genom att tillhandahålla barnomsorg åt medlemmarnas barn. Verksamheten bygger på föräldrasamverkan och bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Förskolans verksamhet skall uppfylla de krav Socialstyrelsen, Skolverket och Linköpings kommun har för att ge bidrag.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Föräldrakooperativet Galaxen - ekonomisk förening inte är momsregistrerat.

Idag är Föräldrakooperativet Galaxen - ekonomisk förening och det finns flera företag som är det idag i Linköping.

Vill man komma i kontakt med Föräldrakooperativet Galaxen - ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 013-206774.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Andersson, Leif Peter -Carlsson, Fredrik Hyun Chul -Johansson, Sven Andreas.

De som är på något sätt har med Föräldrakooperativet Galaxen - ekonomisk förening är Johansson, Sven Andreas som är född 1973 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Leif Peter som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Fredrik Hyun Chul som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Björn Ove som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Vibeke som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Segertoft, Jenny Ebba Maria som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamotLarsson Abbad, Gunvor Marianne som är född 1970 och har titeln Suppleant, Segerlund, Silvia som är född 1977 och har titeln Suppleant, .

Föräldrakooperativet Galaxen - ekonomisk förening har 716425-8753 som sitt organisationsnummer.