Mellansvenska Odlare ek. för.

Östergötlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: - att driva handel med trädgårdsprodukter, som medlemmmarna levererar till föreningen eller som inköpes från annan producent eller annat företag, - att i den mån styrelsen finner lämpligt, tillhandahålla specialförnödenheter, emballage, plantor och fröer för medlemmarnas produktion av trädgårdsprodukter, - säkerställa en sådan produktionsplanering att produktionen på bästa sätt anpassas till efterfrågan vad gäller såväl kvantitet som kvalitet, - att verka för koncentration av utbudet genom att attrahera nya producenter till medlemskap, - att verka för produktutveckling och främja den tekniska och ekonomiska utvecklingen av trädgårdsprodukter hos medlemmarna, - att främja odlings- och produktionsmetoder och en avfallshantering som är miljövänliga och bevarandet av den biologiska mångfalden samt, - att driva därmed med det sagda förenlig eller sammanhängande verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Mellansvenska Odlare ek. för. vars verksamheterstyp är Ekonomisk förening.

I Linköping så är Mellansvenska Odlare ek. för. en av många verksamheter vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Östergötlands län så finns det ännu fler.

Linköping arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Linköping och i Östergötlands län. Redan 1989-11-11 så skapades Mellansvenska Odlare ek. för. och verksamheten är har F-skattsedel Mellansvenska Odlare ek. för. har haft det sedan 1994-01-01.

Mellansvenska Odlare ek. för. är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1979-01-01

716410-3561 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Linköping.

Just nu är Mellansvenska Odlare ek. för. och det finns många verksamheter som är i Östergötlands län

Vill ni komma i kontakt med Mellansvenska Odlare ek. för. så går det att nå dem via telefon på 013-354900 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Erlandsson, Inge Karl Eskil -Lundgren, Sven Per

Följande personer är på något sätt aktiva inom Mellansvenska Odlare ek. för. är Erlandsson, Inge Karl Eskil som är född 1955 och har titeln VD, Erlandsson, Inge Karl Eskil som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Falk, Bror Gustaf Torkel som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmer, Björn Håkan August som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bernt Ingemar Johannes som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Lars Peter som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamotLago Hermansson, Ulla Birgitta som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Sven Per som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunnarsson, Stig Arne Robert som är född 1950 och har titeln RevisorLindstrand Gillström, Ann-Sofie M som är född 1973 och har titeln RevisorssuppleantKPMG AB som är född och har titeln Revisor.