HSB:s Bostadsrättsförening Haningegårdarna i Linköping

Östergötlands län

Information

I Linköping finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB:s Bostadsrättsförening Haningegårdarna i Linköping. Det finns flera företag som liknar HSB:s Bostadsrättsförening Haningegårdarna i Linköping i Östergötlands län. Linköping är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1986-01-31 så har HSB:s Bostadsrättsförening Haningegårdarna i Linköping varit registrerat. Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Haningegårdarna i Linköping och det finns fler företag som är det i Linköping.

Vill man komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Haningegårdarna i Linköping så kan man gör det genom att posta ett brev till Nya Tanneforsv. 90, 582 42, Linköping. Vi ni istället prata med HSB:s Bostadsrättsförening Haningegårdarna i Linköping så kan ni göra det på 013-240200.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Andersson, Pierre Olof Agne som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Borgheim, Nils Bertil som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Tommy Ingvar som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindblom, Per Åke som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersén, Irene M Ann-Kristin som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Forss, Inga Lena Marie som är född 1959 och har titeln SuppleantGötmar, Anna Maria som är född 1980 och har titeln Suppleant, Liffner, Christina Maria Elisabeth som är född 1955 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Pierre Olof Agne -Jakobsson, Tommy Ingvar -Lindblom, Per Åke -Petersén, Irene M Ann-Kristin .

HSB:s Bostadsrättsförening Haningegårdarna i Linköping har 716402-8321 som sitt organisationsnummer.