Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 29

Östergötlands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 29 hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Linköping som är den kommunen där Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 29 finns. I Linköping så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Östergötlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 29 tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 29 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 29 så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Linköping arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 29 har idag 716402-8131 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 29

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 29 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bolzek, Lars Fredrik som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Drangel, Åke Roland som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Anna Cecilia som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Eva-Stina Margareta som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Karmbro, Björn Manfred som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Person, Claes Johan Fredrik som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamotAskerblad Sundberg, Eva Kristina som är född 1942 och har titeln Suppleant, Gradvall, Sten Henning som är född 1933 och har titeln Suppleant, Lind, Maria Christina som är född 1981 och har titeln SuppleantStopar, Susanne Viola som är född 1962 och har titeln Suppleant.