Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 27

Östergötlands län

Information

I Östergötlands län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 27. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Linköping här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 27 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Östergötlands län. Linköping jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Östergötlands län gör att bolag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 27 är momsregistrerat sedan1996-01-01 och har organisationsnummer 716402-8115.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 27 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 27 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Björkholm, Karl Anders Vilhelm som är född 1953 och har titeln Suppleant . Carlsson, Pam Christina Britt-Marie som är född 1948 och har titeln Suppleant , Nilsson, Kristina Margareta som är född 1947 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.