Bostadsrättsföreningen Björkliden i Kärna

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Björkliden i Kärna hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Linköping som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Björkliden i Kärna finns. I Linköping så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Östergötlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Björkliden i Kärna tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Björkliden i Kärna har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Björkliden i Kärna så kan ni göra det genom att skicka er post till Björkliden 119 M, 586 65, Linköping men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Linköping arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Björkliden i Kärna har idag 716402-7836 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Carelind, Laila Linnea Elisabeth -Jägbro, Mats Gunnar -Orescanin, Miomir är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Björkliden i Kärna

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder, andra lägenheter samt mark åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem, som innehar bostadsrätt, kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Björkliden i Kärna så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Carelind, Laila Linnea Elisabeth som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bengt Fredrik som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Jägbro, Mats Gunnar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Orescanin, Miomir som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Ulf Torsten Gunnar som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Anders Olof som är född 1965 och har titeln SuppleantSanga, Ariel Ysrael som är född 1977 och har titeln Suppleant, Axelsson, Dan Ingemar som är född 1945 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.