HSB bostadsrättsförening Vidingsjö 3 i Linköping

Östergötlands län

Information

HSB bostadsrättsförening Vidingsjö 3 i Linköping hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Linköping som är den kommunen där HSB bostadsrättsförening Vidingsjö 3 i Linköping finns. I Linköping så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Östergötlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB bostadsrättsförening Vidingsjö 3 i Linköping tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. HSB bostadsrättsförening Vidingsjö 3 i Linköping har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB bostadsrättsförening Vidingsjö 3 i Linköping så kan ni göra det genom att skicka er post till Hässleg., 589 57, Linköping men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 013-240200.

Linköping arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler företag.

HSB bostadsrättsförening Vidingsjö 3 i Linköping har idag 716402-5285 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergström, Ragnhild Birgitta -Hedlund, Karl Percy -Henriksson, Mats Göran -Storback, Per-Viking är den som för stunden ansvarar för HSB bostadsrättsförening Vidingsjö 3 i Linköping

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB bostadsrättsförening Vidingsjö 3 i Linköping så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bergström, Ragnhild Birgitta som är född 1956 och har titeln Extern firmatecknare, Elenstål, Ruth Maria som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedlund, Karl Percy som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Mats Göran som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Möller, Eva Birgitta Marléne som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Annika Elisabeth som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotRybo Landelius, Åsa Marie som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Storback, Per-Viking som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, .